About us

Phố Vải là một sản phẩm của DelTechX.com mang sứ mệnh hỗ trợ Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trong nghành dệt may; là một nơi giao lưu, kết nối , quảng bá thương hiệu, sản phẩm và cùng nhau phát triển nghành dệt may của Việt Nam.

 

Tầm nhìn: Phố Vải sẽ trở thành "con đường tơ lụa" của Việt Nam, hướng đến sự hỗ trợ tối đa cho các sản phẩm, dịch vụ nghành dệt may, cùng dệt may Việt Nam hội nhập thế giới trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0 sắp đến.


Please resize your browser.

To see the site at this width please visit it from a mobile device.